Heilsuleikskólinn Urðarhóll

Heilsuleikskólinn Urðarhóll er starfræktur í þremur húsum. Skólinn er við Kópavogsbraut þar sem dvelja 83 börn og í Stubbaseli, sem er hús á lóð skólans dvelja 19 börn og í þriðja húsinu eru 29 börn en það er við Skólatröð. Í heildina dvelja því 131 barn í skólanum.

Markmið Heilsuleikskólans Urðarhóls eru að auka gleði og vellíðan barnanna með áherslu á næringu, hreyfingu og listsköpun í leik.

Næring
Borða hollan og næringarríkan mat - fjalla um mikilvægi fæðuhringsins - börnin verði meðvituð um hollustu og óhollustu matar - matarhefðir verði í hávegum hafðar Hollt fæði er grunnur að almennri heilsu einstaklings s.s. líkamlegri og andlegri vellíðan, þroska, ónæmi og frammistöðu alla ævi. Í æsku er hollt fæði sérstaklega mikilvægt vegna þess að á þessu tímaskeiði fer fram mesti vöxtur og þroski ævinnar. Gæta þarf þess að börn neyti fjölbreyttrar fæðu og nægilegs vökva. Auk þess er lögð áhersla á að nota sem minnst af fitu, sykri og salti sbr. Fæðuhringur Manneldisráðs.

Hreyfing
Í markvissri hreyfiþjálfun eflist alhliða þroski barnsins. Barnið öðlast betri líkamsvitund og góð líkamleg færni leiðir af sér ánægðara barn. Sjálfsöruggt og ánægt barna á auðveldara með að leika sér, og tileinka sér þekkingu. Markviss hreyfiþjálfun hefur einnig áhrif á málþroska og málskilning barna og þar með eykst félagsfærni og leikgleði sem eflir vináttubönd.

  • auka vitneskju um líkamann
  • styrkja sjálfsmynd
  • stuðla að betri hreyfifærni
  • auðvelda samskipti
  • læra hugtök

Sköpun
Barn hefur mikla þörf fyrir að skapa og er að skapa allar stundir í leik sínum. Það að vinna út frá eigin forsendum og með þann efnivið sem það kýs hverju sinni gefur barni færi á að þroska alla hæfileika sína. Skapandi starf eflir gagnrýna hugsun barna, þjálfar rökhugsun og eflir skynjun barns og næmi fyrir umhverfinu.

  • örva sköpunargleði
  • auka hugmyndaflug
  • kynnast mismunandi efniviði og handfjatla hann
  • skynja fegurð í umhverfinu