Sími    441 5000 - 840 2686 

Um skólann

Heilsuleikskólinn Urðarhóll

Næring - Hreyfing - Listsköpun


Heilsuleikskólinn Urðarhóll er starfræktur í þremur húsum. Skólinn er við Kópavogsbraut þar sem dvelja 93 börn og í Stubbaseli, sem er hús á lóð skólans dvelja 19 börn og í þriðja húsinu eru 26 börn en það er við Skólatröð. Í heildina dvelja því 138 börn í skólanum.

Markmið Heilsuleikskólans Urðarhóls eru að auka gleði og vellíðan barnanna með áherslu á næringu, hreyfingu og listsköpun í leik.

Næring

- borða hollan og næringarríkan mat - fjalla um mikilvægi fæðuhringsins - börnin verði meðvituð um hollustu og óhollustu matar - matarhefðir verði í hávegum hafðar Hollt fæði er grunnur að almennri heilsu einstaklings s.s. líkamlegri og andlegri vellíðan, þroska, ónæmi og frammistöðu alla ævi. Í æsku er hollt fæði sérstaklega mikilvægt vegna þess að á þessu tímaskeiði fer fram mesti vöxtur og þroski ævinnar. Gæta þarf þess að börn neyti fjölbreyttrar fæðu og nægilegs vökva. Auk þess er lögð áhersla á að nota sem minnst af fitu, sykri og salti sbr. Fæðuhringur Manneldisráðs.

Hreyfing

- auka vitneskju um líkamann
- styrkja sjálfsmynd
- stuðla að betri hreyfifærni
- auðvelda samskipti
- læra hugtök
Í markvissri hreyfiþjálfun eflist alhliða þroski barnsins. Barnið öðlast betri líkamsvitund og góð líkamleg færni leiðir af sér ánægðara barn. Sjálfsöruggt og ánægt barna á auðveldara með að leika sér, og tileinka sér þekkingu. Markviss hreyfiþjálfun hefur einnig áhrif á málþroska og málskilning barna og þar með eykst félagsfærni og leikgleði sem eflir vináttubönd.

Listsköpun

- örva sköpunargleði
- auka hugmyndaflug
- kynnast mismunandi efniviði og handfjatla hann
- skynja fegurð í umhverfinu
Barn hefur mikla þörf fyrir að skapa og er að skapa allar stundir í leik sínum. Það að vinna út frá eigin forsendum og með þann efnivið sem það kýs hverju sinni gefur barni færi á að þroska alla hæfileika sína. Skapandi starf eflir gagnrýna hugsun barna, þjálfar rökhugsun og eflir skynjun barns og næmi fyrir umhverfinu.

 


Heilsuleikskólinn UrðarhóllÞetta vefsvæði byggir á Eplica